Phân Ưu Linh Mục Giuse Đoàn Đình Bảng PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,
Giáo xứ kính báo:

  Lm. Giuse Đơàn Đình Bảng

LM. Giuse Đoàn Đình Bảng

Đã được Chúa thương gọi về ngày 14 tháng 5 năm 2017, tại Mexico

Hưởng thượng thọ 71 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn 
 Th
ầy Cả Giuse

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

***********

Linh cửu hiện quàn tại Nhà quàn Vĩnh Phước
Địa chỉ: 8514 Tybor Dr. Houston, Texas 77074

Chương trình Tang Lễ 

Thứ Hai 22-05, Thứ Ba 23-05, Thứ Tư 24-05 và Thứ Sáu 26-05-2017
tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể
Địa chỉ: 8503 S. Kirkwood Rd., Houston, TX 77099

6:00 pm đến 7:00 Pm: Thăm Viếng
7:00 Pm Kinh Nguyện (do các Giáo Xứ phụ trách,
 Gx. Đức Mẹ La Vang phụ trách thứ Tư)
7:30 Pm Thánh Lễ
 
Thứ Năm 25-05-2017
Thánh Lễ Phát Tang tại Thánh Đường Giáo Xứ Holy Rosary
Địa chỉ: 3617 Milam St., Houston, Texas 77002

6:00 Pm đến 7:00 Pm: Thăm Viếng
7:00 Pm Kinh Nguyện (do các Giáo Xứ phụ trách)
7:30 Pm Thánh Lễ
 
Thứ Bảy 27-05-2017
Thánh Lễ An Táng lúc 11:30 sáng
tại Thánh Đường Giáo Xứ Chánh Tòa Thánh Tâm
Địa chỉ: 1111 St. Joseph Parkway, Houston, Texas 77002
 
Sau thánh lễ, linh cửu sẽ được di chuyển đến nghĩa trang Earthman Resthaven
Địa chỉ: 13102 North Fwy, Houston, Texas 77060
 
*  *  *  *  *
Video Phỏng Vấn Đặc Biệt 40 Năm Mục Vụ, Thầy Cả Giuse Đoàn Đình Bảng 1974-2014

    Video Thánh Lễ hằng tháng, lần đầu tiên được live stream và cuối cùng của Cha Giuse Đoàn Đình Bảng, dâng cho Lớp Kinh Thánh & Cầu Nguyện tại GX Lavang- Houston Texas. lúc 7:00 pm đến 9:00 pm ngày 9/5/2017.

Thánh Lễ cuối cùng Linh Mục Giuse Đoàn Đình Bảng tại Basilica of Our Lady Of Guadalupe, Mexico Ngày 12/05/2017

Ô