Phân Ưu Cụ Bà Anna Vũ Thị Em PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

 Cụ Bà Anna Vũ Thị Em

Đã được Chúa thương gọi về ngày 14 tháng 5 năm 2017, tại Houston, TX.

Hưởng thượng thọ 82 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn Cụ Bà Anna

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

***********


Linh cữu đang quàn tại nhà quàn Forest Park Funeral Homes. Địa chỉ: 2454 South Dairy Ashford, Houston, TX 77077. Điện Thoại: 281-531-8180.
Chương Trình Nghi Thức Phát Tang,
Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng như sau:

Chúa Nhật ngày 21 tháng 5 năm 2017- Tại Nhà Quàn
* 10:00 am- 5:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện
* 3:00 pm- 4:00 pm- Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
Thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2017- Tại Nhà Quàn
* 10:00 am- 8:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện tại nhà quàn
* 7:00 pm- 8:00 pm- Hội Legio Mariae Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thăm viếng & cầu nguyện
Thứ Ba, ngày 23 tháng 5 năm 2017
* 8:30 am- Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.
Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được an nghi tại nghĩa trang Forest Park.
Ô