Phân Ưu Linh Hồn Cụ Ông Tôma Nguyễn Văn Tân PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,
Giáo xứ kính báo:

ong tan 

Cụ Ông Tôma Nguyễn Văn Tân

Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1932, tại Hải Phòng, Việt Nam

Đã được Chúa thương gọi về lúc 7:20 pm ngày 22 tháng 5 năm 2017, tại Houston Texas

Hưởng thượng thọ 85 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn
Tôma

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

***********

Linh cữu đang quàn tại nhà quàn
Brookside Funeral Home at 3410 Cypress Creek Parkway 
Houston Texas 77068
Chương Trình Nghi Thức Phát Tang,
Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng như sau:

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2017- Tại Nhà Quàn
4:00 pm- Nghi Thức Phát Tang và Cầu Nguyện do Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.

Chúa Nhật, ngày 28 tháng 5 năm 2017- Tại Nhà Quàn
* 3:00 pm- 9:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện tại nhà quàn
* 7:00 pm - 8:00 pm Cầu Nguyện do Legio Mariae
* 8:00 pm - 9:00 pm Cầu Nguyện do Cộng Đoàn Thánh Tâm

Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2017
* 8:30 am- Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.

Sau Thánh Lễ, Linh Cửu sẽ được di chuyển đến Nghĩa Trang Earthman Resthaven
Địa chỉ: 13102 North Fwy, Houston, Texas 77060
.
Ô