Phân Ưu Cụ Bà Maria Trần Thị Phúc PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Cụ Bà MARIA TRẦN THỊ PHÚC

.

Đã được thương gọi về Nhà Cha ngày 30 tháng 05 năm 2017
tại Houston, TX – USA.

Hưởng thượng thọ 84 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn Cụ Bà Maria

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

*********** 

   LINH CỮU QUÀN TẠI

Nhà Quàn Vĩnh Phước II.

Địa chỉ: 8588 Breen Road, Houston, TX 77064.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG, THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

Thứ Năm, ngày 01 tháng 06 năm 2017- Tại Nhà Quàn

     * 7:30 pm- 8:30 pm- nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 06 năm 2017- Tại nhà quàn

     * 9:00 am- 7:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện

     * 7:00 pm- 8:00 pm- Hội Legio Mariae thăm viếng & cầu nguyện

     * 8:00 pm- 9:00 pm- Phong Trào Cursillo thăm viếng & cầu nguyện

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 6 năm 2017

    * 8:30 am- Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang.

Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được hỏa táng tại Nhà Quàn Vĩnh Phước II.

·

Ô