Phân Ưu Linh Hồn Ông Cố Gioan Bosco Võ Ngọc Trân PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,
Giáo xứ kính báo:

ongcogioanvongoctran 

Ông Cố GIOAN BOSCO VÕ NGỌC TRÂN

Sinh ngày 27 tháng 01 năm 1953 tại Kim Ngọc, Hàm Thuận, Bắc Bình Thuận, Việt Nam.

Đã được Chúa thương gọi về Nhà Chúa  ngày 14 tháng 06 năm 2017 tại Houston, TX – USA

Hưởng thọ 65 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn
GIOAN BOSCO

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

***********

LINH CỮU ĐANG QUÀN TẠI

Nhà Quàn VĨNH PHƯỚC I
8514 Tybor Dr, Houston, TX 77074
Điện thoại: (713) 771-9999

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG,

THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

*   Chúa Nhật, ngày 18 tháng 6, 2017- Tại Nhà Quàn

·   4:00 pm- 6:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện

·   6:00 pm- 7:00 pm: Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang cùng Hội Legio Mariae

·   7:00 pm- 9:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện

Thứ Hai, ngày 19 tháng 06, 2017

·  8:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường GX Đức Mẹ La Vang.

Địa chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672

Sau Thánh lễ an táng, Linh cữu sẽ được đưa về an táng tại giáo xứ Thanh Hải,
Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

Ô