Phân Ưu Linh Hồn Cụ Ông GREGORIO HOÀNG KIM BẢO PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Cụ Ông GREGORIO HOÀNG KIM BẢO 

Sinh ngày 11 tháng 4 năm 1932 tại Phú Xuyên, Hà Tây, Việt Nam

Đã về Nhà Cha ngày 02 tháng 7 năm 2017 tại Houston, Texas

Hưởng Dương 85 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn
Gregorio

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

***********


LINH CỮU QUÀN Tại Nhà Quàn VĨNH PHƯỚC II

8588 Breen Road, Houston, TX 77064
Điện thoại: (281) 630-6966

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG &

THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

      Thứ Tư, ngày 05 tháng 7, 2017- Tại Nhà Quàn

2:00 pm- 4:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện

4:00 pm - 5:00 pm: Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của GX Đức Mẹ La Vang

5:00 pm 7:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện

7:00 pm- 8:00 pm- Hội Legio Mariae thăm viếng & cầu nguyện

Thứ Năm, ngày 06 tháng 7, 2017 - Tại Nhà Quàn

9:00 am - 7:00 pm: Thăm viếng & cầu nguyện.

7:00 pm - 8:00 pm: Ca Đoàn Đồng Tâm thăm viếng & cầu nguyện

8:00 pm- 9:00 pm: Thăm viếng & cầu nguyện

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 7, 2017

8:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường GX Đức Mẹ La Vang. Địa chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086.  Điện thoại: 281-999-1672

Sau Thánh lễ an táng, linh cữu sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Earthman Resthaven.  Địa chỉ: 13102 North Freeway, Houston, TX 77060. Điện thoại: 281-443-0063