Phân Ưu Linh Hồn Ông Giuse Nguyễn Thanh Tùng PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

hinh ong_GiusenguyenvanTung1_2

Ông Giuse Nguyễn Thanh Tùng

Sinh ngày 15 tháng 2 năm 1960 Việt Nam

Đã về Nhà Cha ngày 01 tháng 7 năm 2017 tại Houston, Texas

Hưởng Dương 57 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn
Giuse

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

***********


LINH CỮU QUÀN Tại Nhà Quàn VĨNH PHƯỚC II

8588 Breen Road, Houston, TX 77064
Điện thoại: (281) 630-6966

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG &

THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

 

    Thứ Năm, ngày 06 tháng 7, 2017 Tại Nhà Thờ Lớn

     11:00 am- 5:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện tại nhà quàn

     6:00 pm - 7:00 pm: Thánh lễ cầu nguyện tại Nhà Thờ Lớn

     7:00 pm 8:30 pm- Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của GX Đức Mẹ La Vang

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 7, 2017 - Tại Nhà Quàn

9:00 am - 8:00 pm: Thăm viếng & cầu nguyện.

8:00 pm- 9:00 pm: Hội Legio Mariae thăm viếng & cầu nguyện

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 7, 2017 Tại Nhà Thờ Lớn

8:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường GX Đức Mẹ La Vang. Địa chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672

Sau Thánh lễ an táng, linh cữu sẽ được hỏa táng tại Nhà Quàn Vĩnh Phước II. Địa chỉ:
8588 Breen Road, Houston, TX 77064. Điện thoại: 832-321-8888