Phân Ưu Linh Hồn Bà Maria Phạm Thị Hiếu PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

B MARIA_PHM_TH_HIU

Bà MARIA PHẠM THỊ HIẾU

Sinh ngày 24 tháng 05 năm 1947 tại Việt Nam

Đã về Nhà Cha ngày 27 tháng 7 năm 2017 tại Houston, Texas

Hưởng thọ 70 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến và cầu xin cho Linh hồn Maria sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Thomas Trần Thiên Ân, O.P.


thanhkinhphanuu

***************************************************************

LINH CỮU QUÀN TẠI

Nhà Quàn Vĩnh Phước II

8588 Breen Road, Houston, TX 77064

Điện thoại: 832-321-8888

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG, THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN 

Thứ Năm, ngày 10 tháng 8, 2017

  • 12:00 pm- 5:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện tại nhà quàn
  • 6:00 pm - 7:00 pm: Thánh lễ cầu nguyện tại Nhà Thờ Lớn
  • 7:00 pm 8:30 pm- Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của GX Đức Mẹ La Vang

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 8, 2017 - Tại Nhà Quàn

  • 9:00 am - 9:00 pm: Thăm viếng & cầu nguyện.
  • 2:30 pm- 4:00 pm- GĐ Lòng Thương Xót Chúa
  • 6:00 pm- 7:00 pm- Hội Legio Mariae
  • 7:00 pm- 8:00 pm: Đoàn Tông Đồ Fatima & Chi Tộc 2, Gia Tộc La Vang

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8, 2017

  • 8:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường GX Đức Mẹ La Vang. Địa chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672

      Sau Thánh lễ an táng, linh cữu sẽ được hỏa táng tại Nhà Quàn Vĩnh Phước II. Địa chỉ: 8588 Breen Road, Houston, TX 77064. Điện thoại: 832-321-8888