Phân Ưu Linh Hồn Ông Vincente Đinh Viết Sức PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Ông VINCENTE ĐINH VIẾT SỨC

Đã về Nhà Cha ngày 18 tháng 8 năm 2017 tại Houston, Texas

Hưởng thọ 69 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến và cầu xin cho Linh hồn Maria
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Thomas Trần Thiên Ân, O.P.

 

 


thanhkinhphanuu

***********

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG &

THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

    Linh cữu đang quàn tại Nhà Quàn American Heritage (Nhà quàn đối diện Chợ Hưng Đông). Chương trình nghi thức phát tang, cầu nguyện, thăm viếng, và thánh lễ an táng như sau:

 

* Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017- Tại nhà quàn
- 5:00 pm- 7:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện tại nhà quàn
- 7:00 pm- 8:00 pm: Nghi thức phát tang & giờ cầu nguyện của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

* Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017- Tại Nhà Quàn
- 10:00 am- 7:00 pm- thăm viếng & cầu nguyện
- 7:00 pm- 8:00 pm- Hội Legio Mariae thăm viếng & cầu nguyện
- 8:00 pm- 9:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện

* Thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 2017.
- 8:30 am- Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
- Sau thánh lễ, linh cữu sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối củng tại Nghĩa Trang Brookside. Địa chỉ: 13747 Eastex Fwy, Houston, TX 77039.