Phân Ưu Linh Hồn Ông Giuse Nguyễn Duy Thiên PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Bac Thien

Ông GIUSE NGUYỄN DUY THIÊN

Sinh ngày 8 tháng 8 năm 1933 tại Hà Đông, Việt Nam
Đã về Nhà Cha ngày 19 tháng 9 năm 2017 tại Houston, Texas

Hưởng thọ 84 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến và cầu xin cho Linh hồn Giuse
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Thomas Trần Thiên Ân, O.P.

 


thanhkinhphanuu

***********

 

    Linh cữu đang quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Phước II
8588 Breen Road, Houston, TX 77064
Điện thoại: 832-321-8888 .
Chương Trình Nghi Thức Phát Tang, Cầu Nguyện,

T
hăm Viếng & Thánh Lễ An Táng như sau:

Thứ Năm, ngày 21 tháng 9, 2017
6:00 pm - 7:00 pm: Thánh lễ cầu nguyện tại Nhà Thờ Lớn
7:00 pm 8:30 pm- Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của GX Đức Mẹ La Vang

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017- Tại Nhà Quàn
* 12:00 pm - 7:00 pm: Thăm viếng & cầu nguyện.
* 7:00 pm- 8:00 pm- Hội Legio Mariae, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, & Chi Tộc 11, Gia Tộc La Vang
* 8:00 pm- 9:00 pm: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo & Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh

Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9, 2017
* 8:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường GX Đức Mẹ La Vang.
Địa chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672
Sau Thánh lễ an táng, linh cữu sẽ được an nghỉ tại Nghĩa Trang Earthman Resthaven.
Địa chỉ: 13102 North Fwy, Houston, TX 77060 Điện thoại: 281-443-0063

Last Updated on Thursday, 21 September 2017 19:57