Đặc San GIÁO SĨ VIỆT NAM Số 285 PDF Print E-mail

Trân Trọng Kính Gởi Đặc San GIÁO SĨ VIỆT NAM Số 285 Chúa Nhật 09.10.2016 

Kính thưa Qúy vi, đặc biệt các bạn trẻ, Trong số những người thân của chúng ta Không phải tất cả đều đã có máy điện tóan (vi tính) hoặc có dùng email, hoặc đã có thể nhận được những tài liệu này...

Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến tài liệu này bằng email hoặc in ra, photocopy và gởi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet

Xin chân thành cám ơn
Mọi liên lạc: Ghi danh, gởi bài tham gia, góp ý, thắc mắc ...
xin gởi email đến: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.conggiaovietnam.net