Tuần tin Hội đồng Giám Mục Việt Nam số 11/2016 E-mail
Saturday, 06 February 2016 08:22

 

Nội dung:
– Suy niệm Chúa nhật 5 Thường niên: Từ nay anh sẽ bắt người
– Đức Thánh Cha Phanxicô đặc cử 1071 vị Thừa sai Lòng Thương xót
– Các giám mục được kêu gọi tham dự thường huấn
– Campuchia: Năm Thánh là thời gian thuận lợi cho việc đối thoại liên tôn
– Lòng thương xót và truyền giáo có liên quan mật thiết với nhau
– Công đồng Toàn Chính Thống giáo sẽ diễn ra tại Kriti (Hy Lạp) vào tháng Sáu 2016
– Đạo đức sinh học: Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi phải thận trọng khi đẩy nhanh tiến độ phát triển khoa học.