Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 21/2016 E-mail
Saturday, 16 April 2016 05:46

Nội dung:
– Suy niệm Chúa nhật 4 Phục sinh: Chúng theo tôi
– Hội đồng Giám mục Việt Nam bế mạc Hội nghị Thường niên kỳ I-2016
– Mười điểm chính của Tông huấn Amoris Laetitia
– Đức Thánh Cha Phanxicô gặp Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn Piô X.