Chia Sẻ Lời Chúa, Lễ Chúa Nhật Tuần II Thường Niên Năm A PDF Print E-mail
Monday, 16 January 2017 00:00

của Cha Khách, O.P. , tại Gx. Đức Mẹ La vang

7:30 am Ngày 1-15-17

 


của Cha Khách, tại Gx. Đức Mẹ La vang

9:00 am Ngày 1-15-17

 

của Cha Khách, tại Gx. Đức Mẹ La vang

10:45 am Ngày 1-15-17

 

Last Updated on Saturday, 28 January 2017 07:44