Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XXVII Thường Niên-A Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XXVII-A

của Lm. Giuse Vũ Phước Hiến – thuộc linh mục đoàn giáo phận…….; Úc Châu.

Ngày 08-10-2017