Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên-A Print E-mail

của Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh O.P.

Ngày 10-10-2017