Audio Khoá Tĩnh Huấn Dành Cho Các Đoàn Thể trong Giáo Xứ Print E-mail

Khoá Tĩnh Huấn Dành Cho Các Đoàn Thể trong Giáo Xứ

Noi gương Đức Giêsu và các môn đệ luôn tìm chỗ “nghỉ ngơi” sau những tháng ngày vất vả loan báo Tin Mừng (xc. Mc 6,31), do Lm. Giuse Vũ Phước Hiến – tại Úc Châu.

 Chủ đề chung: Giáo Xứ Tôi Yêu.

Thứ ba, ngày 10 tháng 10 Dành cho các đoàn thể trẻ

Ngày 10-10-2017

 

Thứ tư, ngày 11 tháng 10 Dành cho các đoàn thể trưởng thành

Ngày 11-10-2017