Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Lễ Thánh Gia Thất - Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh B Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Lễ Thánh Gia Thất - Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh OP.

 

Lm. Phêrô Phạm Hương, OP. Bề Trên Phụ Tỉnh