Thông Báo Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng PDF Print E-mail
Written by Nhat nguyen   
Monday, 19 September 2016 08:18

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG


Trước khi lên trời, Ðức Giêsu nói với các tông đồ rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (Mc. 16:15)
Là người Kitô hữu, chúng ta phải có trách nhiệm truyền giáo và đem tin mừng đến cho những anh chị em chưa có cơ hội tìm hiểu và gặp gỡ Thiên Chúa. Nếu mỗi Kitô hữu chúng ta mời được một người theo đạo thì nguyện ước của Chúa Giêsu Phục Sinh được thành tựu. Bởi đó, xin tất cả chúng ta hãy phổ biến và khuyến khích các anh chị em ngoài công giáo ghi danh học lớp Giáo Lý Dự Tòng tại Giáo Xứ. Chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ dìu dắt các dự tòng đến nguồn bình an và hạnh phúc nơi Thiên Chúa.

Lớp Giáo Lý Dự Tòng của Giáo Xứ LaVang sẽ khai giảng vào lúc 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật 28 tháng 8 năm 2016 và sẽ kết thúc vào đêm Vọng Phục Sinh, ngày 15 tháng 04 năm 2017.

Xin quí vị quảng bá và nếu biết ai muốn học lớp Dự Tòng, xin liên lạc với văn phòng giáo xứ (281) 999-1672 để ghi danh.
Trân trọng thông báo

 

Last Updated on Monday, 19 September 2016 17:35