Chương Trình Học 2016-2017 PDF Print E-mail
Saturday, 17 September 2016 17:55

 


Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang   

Chương Trình Giáo Lý Dự Tòng 2016 - 2017

(Rite of Christian Initiation of Adults)

* Cần tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật

* Cần đọc bài và trả lời những câu hỏi được chỉ định trước khi đến lớp.

* Cần tham dự đầy đủ các buổi học và những buổi Tĩnh Tâm để chứng tỏ thiện chí muốn vào đạo.

* Phải tham dự các Nghi Thức Tiếp Nhận, Tiến Cử và Tuyển Chọn của GX và Địa Phận.

Date

Chương Trình   (Course Outline -  Syllabus)

Lưu Ý

8/28/2016

Khai Giảng - Làm quen    (Introduction to the RCIA program / Get to know each other)

9/4/2016

Lễ Lao Động   -  Labor Day Holiday

Không có lớp

9/11/2016

Bài 1 : Nhận Biết Thiên Chúa

9/18/2016

Bài 2 : Thiên Chúa Mặc Khải

9/25/2016

Bài 3 : Thiên Chúa Tạo Dựng

10/2/2016

Hội chợ Giáo Xứ LaVang

Không có lớp

10/9/2016

Bài 4 : Con Người Sa Ngã
* Tràng hạt Mân Côi   (The Rosary)

Đề tài: Vai Trò và Trách Nhiệm của người Đỡ Đầu. (Dành cho những người đỡ đầu.)

10/16/2016

Bài 5 : Thiên Chúa Làm Người (The Mystery of Incarnation)  

10/23/2016

Bài 6 : Tin Mừng Nước Trời

10/30/2016

Bài 7 : Chúa Giêsu Cứu Độ Nhân Loại (The Mystery of Redemption)  
* Đời công khai của Đức Kitô (Jesus’ Ministry: Teaching, Healing, Reconciling)

11/6/2016

Bài 22 : Cầu Nguyện (Prayer in Christian life)   

11/13/2016

Tïnh tâm I /Day of Reflection I   (10:00 am - 3:00 pm)               
                                                                                                                                         

10g00-12g00 Tĩnh Tâm
12g00 - 1g00 Ăn trưa
1g00-2g00 - Tập Nghi Thức Tiếp Nhận
2g00-3g00 - Thánh Lễ

11/20/2016

Nghi Thức Tiếp Nhận tại Giáo Xứ (Lễ 9 a.m.)
Chia sẻ cảm nghiệm được tiếp nhận    (9:45 - 10:30 a.m.)                                                                                                 
* Khái Niệm về Thánh Kinh: Cựu & Tân Ước (Introduction to the Bible:  Old & New Testaments)       
* Ý Nghiã Mùa Vọng   (Advent)                                                                                                

Trao Thánh Kinh trong Thánh Lễ

11/27/2016

Lễ Tạ Ơn  (11/26) /  Thanksgiving weekend / 1st Sunday of Advent

Không có lớp

12/4/2016

Bài 8 : Chúa Giêsu Ban Thánh Thần (The Holy Spirit)                                                                                                          

Bắt đầu chương trình chia sẻ lời Chúa sau bài giảng thánh lễ 9g00 sáng.

12/11/2016

Bài 9 : Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi (The Mystery of the Trinity)

12/18/2016

Bài 10 : Mến Chúa Trên Hết 
(Mười Điều Răn: Điều 1 - 3 ,Ten Commandments: 1 - 3)

12/25/2016

Christmas (Sunday 12/25)
Christmas Weekend

Không có lớp

1/1/2017

New Year

Không có lớp

1/8/2017

Bài 11 : Yêu Người Như Chính Mình 
(Mười Điều Răn: Điều 4-10, Ten Commandments: 4-10)

1/15/2017

Bài 12 : Phụng Vụ và Bí Tích       

1/22/2017

Bài 13 : Bí Tích Thánh Tẩy (Bí Tích Rửa Tội /The Sacrament of Baptism)   

1/29/2017

Tết VN 1/28

Không có lớp

2/5/2017

Bài 14 : Bí Tích Thêm Sức (Sacrament of Confirmation)

2/12/2017

Bài 15 : Bí Tích Thánh Thể (Sacrament of Eucharist)

2/19/2017

Tïnh tâm II /Day of Reflection II   (10:00 am - 3:00 pm)                                                                                      
                                                       

10g00-12g00 Tĩnh Tâm
12g00 - 1g00 Ăn trưa
1g00-2g00 - Tập Nghi Thức Tiến Cử
2g00-3g00 - Thánh Lễ

2/26/2017

Nghi Thức Tiến Cử tại Giáo Xứ   (Lễ 9:00 am)   
Bài 18 : Bí Tích Hòa Giải  (Sacrament of Reconciliation)

3/5/2017

Bài 19 : Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân (Sacrament of Anointing of the sick)   
NGHI THỨC TUYỂN CHỌN  Chung Địa Phận-- Địa điểm sẽ thông báo sau (3-5:00 p.m.)

Ash Wednesday March 1st
1st Sunday of Lent - Tiến cử tại Địa Phận 
- can't change the date

3/12/2017

Bài 17 : Lương Tâm Và Tội Lỗi (Morality & Sin)
* Giáo Hội   (The Church)

3/19/2017

Bài 20 : Bí Tích Truyền Chức Thánh (Sacrament of Holy Orders)  

3/26/2017

Bài 21 : Bí Tích Hôn Phối  (Sacrament of Matrimony) 
* Mầu nhiệm Phục Sinh và Lên Trời   (The Mystery of the Resurrection and Ascension) 

4/2/2017

Ôn lại -  Khảo Bài   (Review - Oral Exam)                                                 

4/9/2017

Tïnh tâm III /Day of Reflection III  (10:00 am-3:00 pm)                                                                    
Cử Hành Bí Tích Hòa Giải - Chuẩn bị Xưng Tội   (Reconciliation Practice)                                                                              
Chuẩn Bị Nghi Thức Thanh Tẩy (Preparation for the Rite of Initiation)                 

10g00-10g30 - Kinh Sáng
10:45 - Thánh lễ với cộng đoàn
12g00 - 1g00 Ăn trưa
1g00-2g00 - Reflection 
2g00-3g00 - Chia sẻ, Interview, Reconciliation practice

4/15/2017

Vọng Phục Sinh - Nghi Thức Gia Nhập Giáo Hội    
(Easter Vigil - Rite of Initiation)

Sáng thứ Bảy tập nghi thức Gia Nhập Giáo Hội

4/16/2017

Thánh Lễ Tạ Ơn (10g45 sáng) 
Sau Thánh Lễ: 
     Tiệc Liên hoan / Giới thiệu các ĐT/CGTH trong Giáo Xứ  / Kết thúc Chương Trình 

Last Updated on Monday, 19 September 2016 08:05