PDF Print E-mail

 

ChaAn1 

Cha Chánh Xứ (Pastor):

Rev. Thomas Trần Thiên Ân, O.P.


 

 

 

cha khanh1

Cha Phó (Parochial Vicar):

Rev. Phêrô Phạm Duy Khánh

ChaHuy1

Cha Phó (Parochial Vicar):

Rev. Daminh Trịnh Thế Huy, O.P.

DeconKhanh

 

Phó Tế (Deacon):

Deacon Michael Nguyễn Kim Khánh