Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bay Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B PDF Print E-mail
Friday, 05 January 2018 00:00

 

Suy-niem-Tin-Mung-mc-17-11

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 1: 7-11)

Khi ấy, Gioan Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần".9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan.10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình.11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con". 

    Suy niệm

“Tôi thì làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.

Chúng ta quen với cách gọi phép rửa tội để nói đến bí tích Thanh tẩy. Cách gọi này xem ra chú trọng đến tội lỗi, đặc biệt là nguyên tội do tổ tông loài người phạm. Chú trọng đến tội, chúng ta dễ quên đi khía cạnh ân sủng. Ân sủng lớn lao nhất là tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa, ân sủng đi bước trước, vì Người chủ động cứu độ chúng ta. 

“Phép rửa”, là cách dịch ý, có tính văn chương, nhưng không diễn tả đủ thực nghĩa. “tắm” hay “dìm vào, dìm xuống”, vừa diễn tả được ý nghĩa tẩy rửa, vừa diễn tả sự chìm ngập trong ân sủng. Nên cách nói phép rửa trong Thánh Thần thực ra là dìm vào trong Thánh Thần. Những người được dìm vào trong Thánh Thần thì được ân sủng Chúa bao bọc, chở che, giữ gìn. Chúng ta nhớ lại lời của sứ thần nói Đức Mẹ khi truyền tin: Ân sủng Đấng tối cao sẽ bao trùm lên bà. Những người được rửa tội, là những người được chìm ngập trong ân sủng, trong biển cả Thánh Thần, được Đấng tối cao ở trên, bao phủ. Như Chúa Giêsu trong biến cố trên sông Gio-dan lúc Gioan làm phép “dìm xuống” cho Người, Thánh Thần hiện xuống và kèm theo Lời Thiên Chúa Cha từ trên cao tuyên phán. Phép rửa của chúng ta cũng là phép rửa đầy tràn ân sủng Chúa như vậy. Khi được ân sủng Thánh Thần bao bọc, được chìm ngập trong biển cả của ơn Thánh, chúng ta nên một, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Như cá trong nước, như chim trong rừng, môi trường của ân sủng là môi trường của người đã được thánh hiến để ta sống và thể hiện được sứ mạng của chúng ta như vậy. Chúng ta được dìm vào trong ân sủng, để chúng ta sống trong sự thanh khiết, và càng thanh khiết, ân sủng Chúa càng bao bọc lấy cuộc đời chúng ta. 

Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho chúng con ý thức được ơn gọi và sứ mạng mà chúng con được thông dự vào. Để trong ân sủng Chúa, chúng con trở nên chứng tá của tình yêu Chúa. Amen.      


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường